Dotace pro tepelná čerpadla Master Therm

Master Therm - Dotace tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je jako ekologický systém vytápění podporován i státem.

Tepelné čerpadlo je jako ekologický systém vytápění podporován i státem. Podmínky Státního fondu životního prostředí se nicméně průběžně mění, jejich aktuální podobu naleznete na webových strankách fondu.

Na další dotace lze někdy dosáhnout prostřednictvím obcí a měst. Oslovte svůj obecní (městský) úřad s dotazem na podporu ekologického vytápění. Například již několik let takovouto formu podpory poskytuje magistrát hl. m. Prahy nebo města Plzeň.

Nepřímou dotací je i poskytnutí sazby na elektrickou energii (D56d). Tato sazba umožňuje provoz celého domu v nejvýhodnější sazbě na trhu - 22h nízkého tarifu denně.

Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor tel.: 777 724 575
Tomáš Trantýr ©2009