Ocenění získaná tepelnými čerpadly Master Therm CZ

Grand Prix ForArch 2008

Odborná porota mezinárodního stavebního veletrhu ForArch, kterého se účastní cca tisíc vystavovatelů, udělila opět Grand Prix firmě Master Therm CZ s.r.o. za tepelné čerpadlo země-voda Inverter.

Master Therm - Ocenění grand Prix ForArch 2008

Cena veletrhu Aquatherm 2007 a Grand Prix ForArch 2007

Tepelné čerpadlo Master Therm opět získává obě ocenění z významných veletrhů Aquatherm a ForArch. BoxAir, tepelné čerpadlo vzduch-voda vítězí v konkurenci všech předních značek na našem trhu.

Master Therm - Ocenění grand Prix ForArch 2007 Master Therm - Cena veletrhu Aquatherm 2007

Čestné uznání za rozvoj tepelných čerpadel pro rok 2007

Ekoenergosvaz ČR, sdružení odborných firem pro vytápění měst a obcí, udělilo firmě MasterTherm CZ Čestné uznání pro rok 2007.

Master Therm - Čestné uznání za rozvoj tepelných čerpadel pro rok 2007

Cena veletrhu Aquatherm 2006 a Grand Prix ForArch 2006

Rok 2006 byl pro MasterTherm CZ mimořádně úspěšný. Odborné poroty obou nejvýznamnějších veletrhů: AquaTherm 2006 a ForArch 2006 udělily tepelnému čerpadu vzduch-voda AirMaster2 významná ocenění.

Master Therm - Ocenění grand Prix ForArch 2006 Master Therm - Cena veletrhu Aquatherm 2006
Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor tel.: 777 724 575
Tomáš Trantýr ©2009