Tepelná čerpadla země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda LandMaster

Popis systému

Energie se v tomto případě odebírá zemi, do které se uloží plastové potrubí (desítky až stovky metrů). V tomto potrubí cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí ohřívá. V tepelném čerpadle se odebraná energie předá topnému systému, tím se nemrznoucí směs ochladí a vrací se zpět do země k opětovnému odběru energie.

Délka (plocha) zemního kolektoru se dimenzuje podle tepelné ztráty objektu.


Alternativy zemního kolektoru:

1. Klasický plošný kolektor (horizontální)

Klasický plošný kolektor (horizontální)

Plošný kolektor se skládá z výkopu o hloubce 1,2 - 1,5m a minimální rozteči 1m, do kterého je ukládáno (do pískového lože) plastové (PE) potrubí o šířce 40mm. Délka (plocha) kolektoru se dimenzuje podle tepelné ztráty objektu. Podle typu tepelného čerpadla je třeba potrubí rozdělit na více (stejně dlouhých) smyček. Smyčky se pak před vstupem do tepelného čerpadla sdružují tkzv. sběračem.

Výhodou tohoto systému plošného kolektoru je nízká cena, nevýhodou větší zabraná plocha.

2. Slinka (horizontální)

KSlinka (horizontální)

Tento plošný kolektor se skládá z jednotlivých výkopů (slinek) o půdorysu každého 20 x 1m a hloubce 1,8m. Na dno každého výkopu se uloží (do pískového lože) 200m plastového (PE) potrubí. Počet slinek je závislý na tepelné ztrátě objektu. Smyčky se před vstupem do tepelného čerpadla opět sdružují tkzv. sběračem.

Výhodou tohoto systému plošného kolektoru je potřeba menší plochy pozemku, nevýhodou vyšší cena (díky velkému množství potrubí).

3. Vrt (vertikální)

Vrt (vertikální)

Kolektor je v tomto případě zemní vrt. Po vyvrtání se do otvoru nasune plastové potrubí a vrt se opět uzavírá. Hloubka vrtu se dimenzuje podle tepelných ztrát objektu. Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více (stejně hlubokých) vrtů. Vrty by měli být minimálně 10m od objektu a v případě více vrtů minimálně 5m od sebe.

Výhodou tohoto systému je minimální plocha pozemku, nevýhodou je cena vrtacích prací a nutnost stavebního povolení.

Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor tel.: 777 724 575
Tomáš Trantýr ©2009