Výhody tepelného čerpadla

Nezávislost na cenách energií

S tepelným čerpadlem budete nezávislí na cenách energií. Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze minimálně. Budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody.

Master Therm - Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Ekonomické vytápění domu

Tepelné čerpadlo ušetří až 80% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.

Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost

Každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie pro celou domácnost.

Krátká doba návratnosti investice

Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 - 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění.

Ekologický provoz

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.

Komfortní vytápění

Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat přes internet.

Levná klimatizace

Většina tepelných čerpadel dodávaných společností Master Therm CZ může plnohodnotně chladit. Oproti klasické klimatizaci mají v režimu chlazení přibližně poloviční provozní náklady.

Bezpečný provoz

Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor tel.: 777 724 575
Tomáš Trantýr ©2009