Tepelná čerpadla voda-voda

Popis systému

Tepelná čerpadla voda-voda Master Therm

Pro tento systém je přirodním zdrojem spodní voda. Ze studny (zdrojové) čerpáme vodu požadovaným průtokem (průtok je závislý na výkonu tepelného čerpadla a teplotě vody), necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla, který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi studnami by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna.

Díky stálé teplotě spodní vody (cca 10°C) jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel.

Požadavky na přírodní zdroj

1. Kvalita vody

Při použití tohoto systému je třeba vědět detailní informace o složení spodní vody. Návrh systému na základě rozboru vody vám samozřejmě rádi provedeme, stačí vyplnit kontaktní formulář.

Tepelné čerpadlo voda-voda AquaMaster

2. Vydatnost zdrojové studny

Požadovaný průtok musí pokrývat vydatnost studny. Tato se uvěřuje pomocí čerpací zkoušky - ze studny se potřebným průtokem čerpá voda a sleduje se pokles hladiny a případný pokles hladiny okolních studen. Čerpací zkouška trvá ideálně až 14 dní.

3. Vsakovatelnost

Stejný objem vody, který se vyčerpá je ovšem třeba do země vrátit. Proto je nutno posoudit i vsakovatelnost vody v dané lokalitě. Tento posudek zpracuje hydrogeolog, který určí i parametry vsakovací studny.

Povolení

Povolení k využívání spodní vody jako zdroje pro tepelné čerpadlo vydává odbor životního prostředí na základě hydrogeologického posudku.

Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor tel.: 777 724 575
Tomáš Trantýr ©2009